Stämningsfullt i festlokalen

Ljusen tänds i festvåningen snart anländer festdeltagarna