Dukning i festvåningen inför aftonens begivenheter

Dukning pågår inför kvällens begivenheter