Varm äppeldryck på Sofia kyrka för ca 700 personer